Dag 18

  Een lekker toetje staat klaar. 

Het is dus al avond.  Nog steeds geen letter op papier. Er hoeft eigenlijk niets op papier. We weten het allemaal. Tot eind april zoveel mogelijk binnen blijven. En geen bezoek. Dat is voordelig.  Zeker niet gezellig. Toch zijn er wel wat dingen gebeurt vandaag. Het plantsoen  is verder geschoffeld en de onkruidjes geprobeerd hun leven te verkorten .Al zal de voor de nacht aangekondigde regen  ervoor kunnen zorgen dat het  afgeschoffeld onkruid toch weer pogingen zal doen met het naar beneden gevallen  vocht wat verder  te groeien. Zo gaat dat in de natuur. Moeten we dan volgende week maar controleren hoe de situatie is. Er komen weinig personen langs. Een enkeling voor de noodzakelijke dingen of wandeling. Ook zij hebben allemaal de zelfde gedachten. Binnen blijven is maar niets. Maar wat moet dat moet. De planten weten het misschien nog niet of voelen zij het wel aan. Het gaat lente worden volgens de kenners. Geweldig voor de planten. Kunnen ze met volle bak aan de gang. 

Dan de waarschuwing “Belgen en of Duitsers” liever niet naar ons land. Blijf thuis. Ook tijdens de Paasdagen. Doe je tuin. Maak je terras schoon of iets anders nuttigs. Werd niet gezegd voor de Nederlanders. Ook die zouden andersom ons land kunnen verlaten.

De tv staat nog aan en ook de voetbalclubs zijn het samen eens, afsluiten de competitie. Alles alles is en wordt minder. Veel personen zonder werk. Nu geen centjes voor de huur en of maaltijd. Zouden er nog wat spaarcentjes zijn die even gebruikt kunnen worden. We worden er niet vrolijker van. Ook het geloof kan nog een reden zijn dat de het virus door Nederland is of wordt verspreid. Het is wat!  Voorlopig worden we ermee geplaagd. Zijn we er nog niet van af. En is het aanpassen en aanpassen. Nog een maand lang zeker. 

Cees