Privacyverklaring van kofferbridge.nl

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en dat wij er alles aan doen om de privacy van onze kofferbridge-spelers te waarborgen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Kofferbridge.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A Je te kunnen laten deelnemen aan kofferbridge

B Het versturen van informatie over onze activiteiten, uitslagen en nieuwsbrieven, dit per elektronische post

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of verwerken :

A   Voor- en achternaam

B   Telefoonnummer 

C   E-mailadres

Wie kunnen jouw gegevens inzien?

Uitsluitend kofferbridge.nl

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Kofferbridge.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Van personen die zich hebben aangemeld voor kofferbridge , bewaren wij de informatie tot wederopzegging of totdat kofferbridge.nl stopt met haar activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden is niet van toepassing.

     

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kofferbridge.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kofferbridge.nl. Kofferbridge.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kofferbridge.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kofferbridge.nl

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van kofferbridge.nl  Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kofferbridge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Kofferbridge kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

      

Als kofferbridge.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via email : info@kofferbridge.nl